Wolfgang Amadeus Mozart Ballettmusikk fra Idomeneo

Skrevet av Bodil Maroni Jensen

Operaen Idomeneo ble bestilt av kurfyrsten av Bayern, Karl Theodor. Han hadde nylig flyttet hoffet sitt fra Mannheim til München. Dermed hadde han også med seg sitt banebrytende hofforkester, kjent som Mannheimorkesteret. Mozart dirigerte selv uroppføringen i 1781, med noen av tidens beste musikere.

Operaen er basert på en gresk mye om Idomeneo, kongen av Kreta. I en storm ber han til havguden Poseidon. Om han bare overlever, lover han å ofre den første han ser når han kommer i land. Den første han ser er sin sønn.

Denne opera seria-handlingen la ikke noen demper på ballettmusikken, som ifølge tradisjonen og bestillingen skulle med. Operaen skulle skrives etter mønster av den store operakomponisten Gluck. Ja vel, tenkte kanskje Mozart, og siterte et tema fra Glucks operaballett Ifigenia på Tauris helt i starten av ballettmusikken. Da sto han vel fritt til å behandle resten av ballettmusikken som han ville?

Ballettmusikken fikk sju satser. Først en tresatsig Chaconne, en hurtig dans som her omringer en langsommere sats. Den fjerde satsen er skrevet som en solo for ballettmesteren. Den er derfor ganske mye lenger enn de tre neste satsene, som også ble skrevet for solodansere: en passepied, en gavotte og en passacaglia, former som alle har røtter i folkedans, men som også hadde lang fartstid som hoffdanser i barokken.