Joseph Haydn Jesu syv siste ord på korset

Skrevet av Bodil Maroni Jensen

I 1786 fikk Joseph Haydn en bestilling på «et instrumentalt oratorium» fra Santa Cueva-kirken i Spania. Biskopen var den som skulle føre ordet, og musikken skulle etterfølge resitasjon og meditasjon over hver av de sju kjente utsagnene som Jesus ytret på korset, ifølge evangeliene. I alt sju adagioer. Haydn var redd for å trette tilhørerne med syv langsomme satser etter hverandre, så for å skape variasjon, utnytter han tonaliteten mer enn det som var vanlig, modulerer fra den ene tonearten til den andre med stor frihet. I tillegg skrev han en innledningssats og en avslutningssats.

Verket ble fremført i 1787 og utgitt på noter samme år. Snart ble det fremført i Paris, Roma, Berlin og Wien. En bearbeidelse av verket for strykekvartett er den versjonen som er mest brukt i dag.

Her hører den første satsen, introduksjonen før biskopen resiterer «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»