Modest Musorgskij Utdrag fra Khovansjtjina

Daggry over Moskva-elven De persiske slavenes dans

Skrevet av Bodil Maroni Jensen

Musorgskij arbeidet med operaen Khovansjtjina de åtte siste årene av sitt liv. Operaen forelå kun i pianoversjon da han døde. Vennen Nikolaj Rimskij-Korsakov orkestrerte den, og operaen fikk sin første fremføring i St. Petersburg i 1886. Verket var planlagt med flere rene orkesterpartier. Disse ble utformet som billedskapende symfoniske dikt og blir oftere fremført enn operaen selv. «Daggry over Moskva-elven» har også tittelen «Preludium» og er åpningsscenen i operaen.

Ved begynnelsen av fjerde akt tror opprørslederen prins Ivan Khovanskij at seieren er nær. Men sangen til hans persiske slaver uroer ham. Han ber kvinnene danse for ham. Dansen blir villere og villere, og ved høydepunktet blir Khovanskij beordret til tsarens palass. I operaens videre handling, etter «De persiske slavenes dans», møter Khovanskij frem, pyntet som en keiser. Idet har trør inn, blir han knivstukket.

Andre og mer kjente verk av Modest Musorgskij er operaen Boris Godunov og klaversyklusen Bilder på en utstilling, ikke minst i Maurice Ravels orkestrering.