Modest Musorgskij Bilder fra en utstilling

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Da pianosuiten ‘Bilder fra en utstilling’ (1874) av Modest Musorgskij møtte Maurice Ravels orkestrering i 1922 oppstod et mesterverk som skulle vise seg å bli mer berømt enn det meste de to komponistene skapte hver for seg. Musorgskijs eiendommelige melodiske og harmoniske vendinger og magiske uttrykk gikk som hånd i hanske med Ravels uovertrufne klang- og orkestreringskunst.

Musorgskijs suite er en musikalsk parallell til 10 faktiske bilder av komponistens venn Viktor Hartmann. De ti satsene i suiten viser til hvert sitt bilde, som hvis vi skal tro musikken, hadde svært ulike uttrykk og motiver. Mange av maleriene er gått tapt, men bildene bak satsene 5, 6, 8, 9 og 10 er bevart. Spennet er stort fra den mystiske og haltende ’gnomen’ via den arkaisk-orientalske magien i ’det gamle slottet’ og hysteriske dansen i ’de uklekkede kyllingers ballett’ til den massive ’Kievs store port’. 

Minst like berømt som bildesatsene, er ’Promenaden’ som åpner verket og som stadig vender tilbake for å illustrere komponistens vandring mellom bildene. Den viser også mange av kjennetegnene ved Musorgskijs musikk, deriblant bruken av utradisjonelle akkordvendinger, andre skalaer enn dur og moll, plutselige dissonanser og en asymmetrisk og aksentuert rytmikk. Noe kan spores til inspirasjon fra russisk folkemusikk, men tonespråket er først og fremst komponistens eget, skapt i en atmosfære av russisk nasjonalfølelse på 1800-tallet.

Ravels orkestrering er den oftest fremførte og mest berømte av de flere titalls eksisterende arrangementene av Musorgskijs suite. I sin orkesterbehandling lar Ravel ofte de ulike instrumentenes og instrumentgruppenes klangfarger klinge fritt og uforstyrret, slik både franske og russiske komponister hadde for vane. 

Ved siden av de klanglige kontrastene, kjennetegnes orkestreringen også ved mange subtile klangkombinasjoner og utradisjonelle og svært virkningsfulle valg av instrumenter. Hør bare på den lange altsaksofonsoloen i ’det gamle slottet’ og den effektfulle bruken av slagverk verket i gjennom!

Musorgskijs pianosuite hadde verken blitt fremført eller utgitt da komponisten døde av alkoholisme i 1881, men hans venn og komponistkollega Nikolaj Rimskij-Korsakov sørget for å rydde opp i manuskriptene og samle sammen verket for utgivelse. Ravels orkestrering ble urfremført i Paris i 1922.


Satser:

Promenade

1. Gnomen

2. Det gamle slottet

3. Tuileries

4. Buskap

5. De uklekkede kyllingers ballett

6. Samuel Goldberg og Schmuÿle

7. Markedet i Limoges (De store nyhetene)

8. Katakomber

9. Baba Yaga

10. Kievs store port


(Tekst: Thomas Erma Møller)