John Adams Scheherazade.2.

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Satser: 1. Tale of the Wise Young Woman; Pursuit by the True Believers;  2. A Long Desire (Love Scene);  3. Scheherazade and the Men with Beards 4. Escape, Flight, Sanctuary 

John Adams (f. 1947) har komponert mange verk med politisk brodd og så også i et av sine aller seneste verk, Scheherazade.2. (2014) − en ‘dramatisk symfoni for fiolin og orkester’. Adams har bevart den østlige mystikken og eventyrlige atmosfæren, for eksempel ved å bruke det særegne strengeinstrumentet ‘cimbalom’.

Akkurat som i Rimskij-Korsakovs berømte verk Scheherazade, uttrykkes hovedkarakteren gjennom en solofiolin. I Adams’ verk, er Scheherazade imidlertid ikke bare en lyrisk, eksotisk og fortryllende eventyrforteller. Kritikeren George Grella har kommentert hvordan Scheherazade i Adams’ dramatiske fiolinverk fremstår som en moderne feminist − en som gjør opprør mot patriarksamfunnet.

I tillegg til å ha et viktig politisk budskap, er Scheherazade.2 et fascinerende og fengslende musikalsk verk der fiolinsolisten må finne frem all sin mest virtuose teknikk for å komme seg gjennom prøvelsene. I dette verket har Adams utvidet sin stilpallett ytterligere. Minimalismen er skjøvet helt i bakgrunnen og Adams har fylt tonespråket med en melodisk, klanglig og rytmisk variasjon, fargerikdom og kompleksitet som nærmest kan minne om Messiaens musikk.

Scheherazade.2. ble komponert for fiolinisten Leila Josefowicz, som urfremførte verket i New York i 2015.

(Tekst: Thomas Erma Møller)