Oslo Filharmoniske Kor 100 år

Utforsk historien vår ved å søke på år/temaer eller ved å scrolle nedover. Trykk på plusstegn for å lese.

2021

Mozarts Messe i C-moll

2019

Beethovens 9. symfoni

2014

Faurés Requiem

2012

Orffs Carmina Burana