Kaija Saariaho Vista

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Da BBC Music Magazine i 2019 ba 174 komponister fra hele verden om å rangere tidenes største komponister, havnet finske Kaija Saariaho (f. 1952) høyest på listen av alle nålevende kollegaer. Kåringen sier mye om hvilken unik posisjon hun har blant vår tids tonekunstnere.

Saariaho har jevnlig stått på Oslo-Filharmoniens konsertprogram de siste årene, og i 2019 spilte orkesteret inn et helt album med hennes musikk sammen med fiolinist Peter Herresthal og dirigent Clément Mao-Takacs. Vista er et bestillingsverk skrevet for Oslo-Filharmonien i fellesskap med Los Angeles-, Helsinki- og Berlin-filharmonien.

Inspirasjonen til Vista oppstod under et opphold i USA, like etter en konsert der Los Angeles-filharmonien spilte harpekonserten hennes. Kaija Saariaho beskriver opplevelsen slik i en omtale av verket:

“Da jeg etter den siste konserten kjørte fra Los Angeles til San Diego for å være der noen dager, var jeg fylt av glede etter de vakre fremførelsene og nøt den vakre naturen på høyre side på turen. Vi stoppet av og til for å beundre utsikten, og senere skjønte jeg at de fleste utsiktspunktene ble kalt vistas.

Siden jeg bokstavelig talt også følte at ny musikk strømmet inn i hodet og åpnet nye typer ideer for stykket, begynte jeg ganske enkelt å kalle det Vista.”

Vista har to satser: Horizons baserer seg på linjer og abstrakte strukturer, mens Targets er langt mer dramatisk og energisk. Saariaho ga selv selv en utfordring ved å utelate noen av sine “varemerker”, nemlig piano, celesta og harpe. Dermed måtte hun finne frem til nye måter å uttrykke seg på gjennom orkesteret.

(Tekst: Fred-Olav Vatne)