Dirigent Jukka-Pekka Saraste

Jukka Pekka Saraste © jukkapekkasaraste com

Mahlers veiskille

  1. Symfoni nr. 6
  1. Jukka-Pekka Saraste dirigent

Gustav Mahler ville samle verden i symfonien, og hans verden stod ved et avgjørende veiskille. Oslo-Filharmoniens tidligere sjefdirigent Jukka-Pekka Saraste dirigerer Mahlers Symfoni nr. 6, et av komponistens mørkeste verk.

Gustav Mahlers (1860−1911) symfonier utgjør en skattkiste det knapt finnes maken til i musikkhistorien. Han ville samle hele verden i symfonien, og verdenen han levde i stod ved et avgjørende veiskille både politisk og kunsterisk.

Mahler komponerte Symfoni nr. 6 i en av sine lykkeligste perioder i livet, i 1903 og 1904. Likevel er musikken noe av det mørkeste han skrev, og er blitt tolket som en slags forutanelse om de dystre tidene som ventet både Mahler og Europa. I fjerde og siste sats høres knusende hammerslag, et angrep på den siste rest av optimisme.

Jukka-Pekka Saraste har hatt et nært forhold til Oslo-Filharmonien siden sine første konserter med orkesteret på 1980-tallet. Han var sjefdirigent fra 2006 til 2013, og ble i 2013 utnevnt til æresdirigent. Sarastes Mahler-konserter med Oslo-Filharmonien har lenge vært regnet som spesielle begivenheter.

Det er ikke avklart når vi starter billettsalget til sesongens konserter. Det blir først bestemt når vi vet mer om hvordan retningslinjene for konserter blir fremover.

Billetter

  • Voksen: 150 - 540 kr
  • Honnør: 150 - 430 kr
  • Student: 150 - 270 kr
  • Barn: 150 kr

Konserten inngår i flg. abonnement:

Denne konserten spilles også: