Oslo-Filharmonien og Elevkanalen med Nobel-samarbeid

Elevkanalen har i samarbeid med Oslo-Filharmonien laget et rikt undervisningsopplegg om fredsprisens historie. Se filmkonserten Nobellum her!

Elevkanalen lanserer et nytt undervisningsopplegg om Alfred Nobel og fredsprisens historie.

Utdelingen av Nobels fredspris satte sitt preg på hovedstaden i desember, blant annet med en stor festkonsert med Oslo-Filharmonien til ære for mottakerne. I januar får skolebarn over hele landet anledning til å dykke dypere i Nobel-historien:

Elevkanalen (TV2 Skoles læringsmiddelportal) lanserer et undervisningsopplegg om fredsprisen. Opplegget er et samarbeid med Oslo-Filharmonien, som nå får et eget område på Elevkanalen. (Dette området er åpent for alle og krever ikke pålogging).

Sentralt i tilbudet er filmkonserten Nobellum, som er laget av David Chocron i samarbeid med Oslo-Filharmonien. Her fortelles historien om Alfred Nobel, fredsprisen og fredsprisvinnernes arbeid gjennom musikk, bilder og ord. Nobellum tar for seg historien fra Nobels levetid og fram til i dag.

Elevkanalen har i tillegg utarbeidet lærerverktøy, bakgrunnsinformasjon og oppgaver som til sammen utgjør et rikt og detaljert tverrfaglig skolemateriell tilpasset ulike alderstrinn.

Satsingen blir lansert med en egen sending på Elevkanalen torsdag 20. januar.

Her kan du se Nobellum:

Nobellum er en musikalsk reise i Alfred Nobel og fredsprisens historie.

Oslo-Filharmonien/Youtube

Musikkoppgavene til opplegget er også tilgjengelige på våre nettsider:

Nobellum - undervisningsopplegg 5-7

Nobellum - undervisningsopplegg 8-10