Oslo-Filharmoniens styre

Stiftelsen Oslo-Filharmoniens styre er fra 01.01.19:

Oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 2016−2019:

Styreleder: Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO, Oslo

Styremedlem: John Haldor Wiik, adm. direktør Viken Offshore AS, Bergen

Styremedlem: Trude Marit Risnes, konserndirektør Kronengruppen, Stavanger

Styremedlem: Sture Carlsson, direktør for Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm

1. varamedlem: Sture Len Bye, kommunikasjonsdirektør STAMI, Oslo

Valgt av og blant abonnentene for perioden 2018−2019:

Styrets nestleder: Ane Wadd-Oseth

Styremedlem: Nils Marius Apeland, kommunikasjonsrådgiver og forfatter

Varamedlem: Torill H. Birkedal

Valgt av og blant de ansatte for 2019:

Styremedlem: Anders Rensvik

Styremedlem: Heming Valebjørg

Varamedlem: Steinar Yggeseth