Oslo-Filharmoniens styre

Stiftelsen Oslo-Filharmoniens styre er fra 01.01.17:

Oppnevnt av Kulturdepartementet for perioden 2016−2019:

Styreleder: Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO, Oslo

Styremedlem: John Haldor Wiik, adm. direktør Viken Offshore AS, Bergen

Styremedlem: Trude Marit Risnes, konserndirektør Kronengruppen, Stavanger

Styremedlem: Sture Carlsson, tidl. direktør for Svensk Scenkonst, Göteborg Symfoniker- og konserthus og Stockholms konserthus

1. varamedlem: Sture Len Bye, kommunikasjonsdirektør STAMI, Oslo

Valgt av og blant abonnentene for perioden 2016−2017:

Styrets nestleder: Kim Dobrowen, advokat i Advokatfirmaet Thommessen

Styremedlem: Nils Marius Apeland, kommunikasjonsrådgiver og forfatter

Varamedlem: Ane Wadd-Oseth, Oslo

Valgt av og blant de ansatte for 2017:

Styremedlem: Vegard Johnsen

Styremedlem: Heming Valebjørg

Varamedlem: Steinar Yggeseth