Jörg Widmann Con brio

Et av vår tids mest populære orkesterverk.

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Jörg Widmann (f. 1973) begynte å spille klarinett som sjuåring og elsket å improvisere på instrumentet. Han ble etter hvert frustrert over at han ikke klarte å huske sine egne improvisasjoner fra dagen før, og begynte å skrive dem ned.

Widmann fortsatte både med klarinett og komposisjon. Han studerte med noen av samtidens viktigste komponister som Hans Werner Henze og Wolfgang Rihm. Og som klarinettist utviklet han seg til en musiker i verdensklasse – han har blant annet vært solist med Wien-filharmonien.

Orkesterverket Con brio ble skrevet på bestilling for Mariss Jansons og Bayersk Radios Symfoniorkester i 2008. Siden har det blitt et av vår tids mest populære orkesterverk, fremført over 200 ganger siden urfremførelsen.

Widmann går gjerne i dialog med fortidens komponister i sin musikk. I Con brio bruker han samme instrumentasjon som Beethoven gjorde i sin syvende og åttende symfoni. Han bruker ingen sitater fra symfoniene, men låner mye fra Beethoven i sin bruk av musikalske virkemidler.

(Tekst: Fred-Olav Vatne)