Herman Vogt Solsangen

Skrevet av Fred-Olav Vatne

I det nykomponerte verket ‘Solsangen’ har den norske komponisten Herman Vogt (f. 1976) tatt utgangspunkt i Frans av Assisis berømte dikt fra ca. år 1225. Teksten, som er diktert av en nærmest blind Frans fra sykesengen, er en lovprisning av Gud og en personlig hyllest av Hans skaperverk − av solen, månen, stjernene, elementene, kjærligheten, livet og døden. Vogt har latt seg inspirere av «vitaliteten og livsgleden i diktet, men også av en dempet atmosfære som gjenspeiler en undring over livet og verden. Vi er blitt kastet inn i noe som vi kanskje ikke alltid er 'herre' over».

I verket har Vogt gitt musikalsk uttrykk for denne dobbeltheten mellom den jublende livsgleden på den ene siden og den ettertenksomme kontemplasjonen på den andre: «Det tvetydige er et vesentlig aspekt for meg i en musikalsk tilnærmingen til diktet. Man finner også denne tosidigheten igjen i bitonalitet i musikken: samtidig klingende dur og moll, og stadig to forskjellige tonale akkorder lagt oppå hverandre. I denne dobbeltheten ligger diktets drama, en livsbejaende jubel over tilværelsen og livet, samtidig som døden er innbakt i det hele».

‘Solsangen’ er et bestillingsverk skrevet for Oslo Filharmonien og urfremføres i Oslo Konserthus 23. august 2018.

(Tekst: Thomas Erma Møller)