Esa-Pekka Salonen Helix

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Esa-Pekka Salonen har gjennom en generasjon tilhørt den desiderte eliten av dirigenter, og har samtidig hevdet seg sterkt som komponist. Hans så langt 45 verk, som omfatter alt fra stort orkester til soloinstrumenter, får stor oppmerksomhet ot fremføres ofte av kjente ensembler og enkeltmusikere.

Orkesterverket Helix er skrevet i én sats, og Salonen sammenligner formen med en spiral eller en oppkveilet slange. Dette skrev han i programmet til uroppførelsen: "Forløpet i Helix er i bunn og grunn et ni minutters akselerando. Tempoet øker stadig, men noteverdiene i frasene blir tilsvarende lengre. Derfor er det bare materialets relasjon til pulsen som endres, ikke nødvendigvis opplevelsen av tempo som sådan. Herav spiral-metaforen: Materialet (som hovedsakelig består av to forskjellige fraser) skyves stadig gjennom konsentriske sirkler som stadig blir mindre − helt til musikken når et punkt der den må stanse, fordi den ikke har noe sted å ta veien."

Helix er bestilt av BBC og ble urfremført på BBC Proms i 2005 av World Orchestra for Peace. Dirigent var Valery Gergiev, som verket også er tilegnet.

(Tekst: Marit Gaasland)