Marcus Paus Tuba Mirum

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Tuba Mirum: Konsert for tuba og orkester er skrevet til Oslo-Filharmonien og den fantastiske tubasolisten August Schieldrop.

Alle instrumenter har sine pionérer og pådrivere for instrumentets utvikling, og Schieldrop er en av disse musikerne som allerede i ung alder har begynt å kjenne at det tilgjengelige repertoaret er blitt for trangt.

Tittelen henspeiler både på instrumentet som vidtfavnende mirakel i hendene på en virtuos solist, men også på sekvensen fra den katolske dødsmessens "Dies Irae" (Vredens dag), som den låner tittel og musikalsk ikonografi fra.

August Schieldrop ønsket et verk som kunne la tubaen utfolde seg ikke bare teknisk, men også lyrisk reflekterende, alvorlig og vakkert. Denne tubakonserten er derfor like deler lek og alvor, eller snarere alvorlig lek og lekende alvor.

Verket er i tre satser, og har en spilletid på ca 20 minutter.

Tekst: Marcus Paus