Rolf Martinsson Bridge, Trompetkonsert nr. 1

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Den svenske komponisten Rolf Martinsson (f. 1956) vokste opp i Skåne. Moren Sonja Martinsson var medlem av Göingeflickorna, en sangtrio som var enormt populær i Sverige på 1960-tallet. Rolf Martinsson reiste ofte på turné med henne, og på sommerens festivaler fikk han oppleve et rikt utvalg av folkekjære svenske artister. Siden hentet han inspirasjon blant annet fra jazz og symfonisk rock.

Fra 1975 studerte han ved Musikkhøgskolen i Malmö, først til musikklærer og så komposisjon. Siden 1987 har han undervist ved samme institusjon, fra 2006 som professor. Han har også vært rådgiver for ny musikk og huskomponist hos Malmø Symfoniorkester.

Rolf Martinsson har samarbeidet med og skrevet musikk for mange av de mest kjente svenske solistene, som klarinettist Martin Fröst, sopran Lisa Larsson og trompetist Håkan Hardenberger, som han skrev Bridge for i 1998. I 2011 skrev han sin Kontrabasskonsert for Dan Styffe, kontrabassist i Oslo-Filharmonien.

Trompetkonsert nr. 1 med tittelen Bridge har blitt spilt jevnlig verden over siden urfremførelsen i Göteborg i 1999. "Håkan Hardenbergers enestående trompetlyd og musikalitet har vært en stor inspirasjon for meg under arbeidet med Bridge," uttalte Martinsson. Solopartiet inneholder en musikalsk kode basert på Hardenbergers navn.

Verket består av tre deler som knyttes sammen av solopartier fra trompetsolisten; en i moderat tempo, en langsom del og en rask presto til slutt. Musikken er rik på kontraster og beveger seg mellom skarpe, modernistiske klanger og et melodiøst, senromantisk uttrykk. Solostemmen presser trompetens muligheter til det ytterste og stiller store krav til solisten.

(Tekst: Fred-Olav Vatne)