Foto Wilh. Christensen. Digital kopi fra trykket versjon eid av Nasjonalbiblioteket.