Hvilket instrument?

Oslo-Filharmonien er et symfoniorkester med 108 ansatte. Instrumentene som spilles i et symfoniorkester kan deles inn i fire grupper: strykeinstrumenter, messingblåseinstrumenter, treblåsinstrumenter og slagverkinstrumenter. Noen ganger er det også andre instrumenter, for eksempel harpe og piano. Hører du forskjellen på instrumentene?


A. Se og hør på Youtube-filmen. Hvor mange ulike instrumenter ser og hører du? Skriv ned navnene på minst ti. 

Stravinsky's Petrushka (excerpt) / Vasily Petrenko / Oslo Philharmonic

Youtube: Oslo Philharmonic

Dirigent Vasily Petrenko.

B. Fra minutt 6 er det et instrument som spiller helt alene. Hva heter dette instrumentet?

C. Ser du noen sekunder til ser du Trond Magne som spiller på en mindre utgave av dette instrumentet. Hva heter det? 

Trenger du hjelp?  Last ned oversikt over instrumentene.

Skoleoppgave Oslo-Filharmonien

Youtube: Oslo Philharmonic

Her viser Trond Magne instrumentene du skal finne navnet på.

D. Les teksten under. Hvis du liker denne musikken, finn mer musikk Stravinskij har laget og lytt i vei! 

Lær om komponisten

Musikken du hører er laget av komponisten Igor Stravinskij. Han var russisk og levde mellom 1882 og 1971. Dette verket er skrevet til en ballett og heter Petrusjka. Kan du se for deg dansere bevege seg til disse tonene?

Stravinskij laget musikk som utfordret manges ører. Han likte å eksperimentere med klanger, melodier og rytmer. Han blandet blant annet russisk folkemusikk og jazz. Å blande slik var ikke vanlig for klassiske komponister på den tiden. Derfor har han blitt kalt en veiviser for den moderne klassiske musikken.