Seks kvinner som skriver for Oslo-Filharmonien

− Det er en veldig spesiell og god følelse å høre sin egen musikk spilt av et orkester, sier Camilla Hasselgård, en av de unge komponistene som bidrar til ung.kom-konserten 4. mai.

Skrevet av Fred-Olav Vatne

De seks elevene fra Askim videregående skole som bidrar til ung.kom.konserten er fra venstre Darya Kren, Sarah Figenschou, Thea Kabiček Skjerven, Ruby Triemstra, Andrea Bråthen og Camilla Hasselgård. Helt til høyre veileder Kristin Bolstad. (Foto: Fred-Olav Vatne/Oslo-Filharmonien)

Camilla Hasselgård går på musikklinja ved Askim videregående skole, der hun og medelevene Darya Kren, Sarah Figenschou, Thea Kabiček Skjerven, Ruby Triemstra og Andrea Bråthen sammen har skrevet "Suite gjennom seks sanser", én sats hver, til Ung.kom-konserten i Oslo Konserthus 4. mai.

Elever fra fire andre skoler bidrar også med musikk til konserten, der tanken er at unge musikkskapere skal få anledning til å skrive for orkester, høre hvordan det låter og la andre oppleve resultatet.

− Det er morsomt at vi får prøve oss, det er ikke så mange som får muligheten til å skrive for Oslo-Filharmonien, sier Thea Kabiček Skjerven.

− Vi begynte på komponistfaget i fjor, og ingen av oss har skrevet noe særlig musikk før − kanskje mindre stykker for piano, men ikke noe for et stort orkester, sier Sarah Figenschou.

Les mer om konserten: ung.kom ung.play (gratis inngang)

Lærerikt å høre musikere spille musikken

De fem verkene publikum får høre på konserten, er resultatet av en lang prosess der elevene har fått undervisning i komposisjon og veiledning av en komponist − Askim-elevenes veileder er Kristin Bolstad. De har også fått prøve ut musikken sin på såkalte sinfoniettaprøver, der én musiker fra hver instrumentgruppe i orkesteret spiller gjennom musikken.

− Det var veldig gøy å høre da orkesteret spilte det vi hadde skrevet, og å se dem i aksjon, sier Camilla Hasselgård.

− Det er en veldig spesiell og god følelse å høre sin egen musikk spilt av et orkester. Man føler seg stolt over at det en har laget blir fremført av noe så stort, og at det er mange som skal få høre det.

Elevene er enige i at sinfoniettaprøvene var lærerike og gav et helt annet inntrykk enn å høre musikken i det digitale komposisjonsverktøyet Finale, som de bruker i skriveprosessen:

− Måten de tolket musikken på, var helt annerledes. Jeg merket at en som komponist må være svært tydelig på hva en vil ha med i notene. For min del var det først og fremst tempoet og dynamikken jeg ikke hadde fått tydelig nok fram, sier Sarah Figenschou.

− Kult å ha på CV-en

Elevene har også lært om instrumentering, om hvordan de skal velge og bruke instrumenter til stykket sitt.

− En har gjerne én melodi i hodet, og det kan være vanskelig å spre den ut på mange instrumenter, sier Ruby Triemstra.

− Det er vanskelig å tenke seg hvordan klangbildet blir. Men vi har lært mye om hva som klinger bra sammen og hva som ikke gjør det.

Selv om de fleste av elevene har andre musikalske fremtidsplaner enn å komponere, er de enige om at prosjektet har har gitt verdifull lærdom:

− Jeg spiller cello og skal spille i symfoniorkester neste år, og det har vært veldig utviklende å bli kjent med de ulike instrumentene ved å skrive for dem. Jeg kunne gjerne tenkt meg å skrive for en mindre besetning i fremtiden, som sinfonietta, sier Sarah Figenschou.

− Jeg tror det er veldig liten sjanse for at jeg kommer til å skrive for orkester igjen, men det er en veldig fin opplevelse og erfaring å ha med seg, sier Thea Kabiček Skjerven.

− Og det er ganske kult å ha på CV-en at en har skrevet for Oslo-Filharmonien!