117 vil bli Ung solist

31. mai blir det klart hvem som er vinnerne av solistkonkurransen Ung solist.

Sonoko Miriam Welde er en av flere unge norske solister som har spilt med Oslo-Filharmonien de siste årene. I juni får vinnerne av konkurransen Ung solist muligheten. (Foto: Fred-Olav Vatne)

Oslo-Filharmonien og Senter for talentutvikling arrangerer denne våren konkurransen Ung solist, hvor 2-4 vinnere får mulighet til å opptre som solist med Oslo-Filharmonien.

117 deltakere i alderen 12-25 år har sendt inn sine bidrag, og vinnerne offentliggjøres 31. mai. Innspilling, og eventuell konsert, finner sted 19. juni.

Les mer om konkurransen: Ung solist − konkurranse for musikere under 25 år

Oppsiktsvekkende mange bidrag

Direktør i Oslo-Filharmonien, Ingrid Røynesdal, er svært fornøyd med tallene.

– Det er fantastisk å se hvor mange deltagere som har sendt inn opptak til konkurransen vår. Hele 117 bidrag er oppsiktsvekkende mange, ikke minst fordi vi satte en relativt kort frist, sier hun.

– Med konkurransen ønsket vi å bidra til å motivere og å lage et helt konkret mål for unge musikere; noe å øve mot i en tid der det aller meste har blitt avlyst. Mye tyder på at vi har lykkes med den effekten!

Statistikken viser en relativt jevn kjønnsfordeling blant de påmeldte, med en liten overvekt av jenter (53%). Også fordelingen mellom instrumenter er svært jevn.

Deltakerne kommer fra hele landet, og selv om det er en overvekt av musikere med bosted i Oslo (58 %), blir ikke forskjellen like stor basert på oppvekstfylke (31 %).

– Et viktig bidrag til å bygge en karriere

Også Anders Hall Grøterud ved Senter for talentutvikling er fornøyd med statistikken. Senteret har hatt ansvaret for rekruttering til konkurransen, mens juryen består av musikere og ledelse fra Oslo-Filharmonien.

Grøterud er særlig glad for å se at Ung solist har blitt et mål for musikere fra hele landet og alle instrumentgrupper. Både når det gjelder geografi og instrumentfordeling er statistikken omtrent den samme som ved orkesterkurset Ung Filharmoni.

Han mener at alle de 117 musikerne som deltar i konkurransen har vunnet noe.

– Selv om bare noen få av dem blir plukket ut som vinnere har de alle fullført hoveddelen av konkurransen ved å sende inn sitt bidrag. De har allerede vunnet ved å ta den utfordringen, sier han.

– Å sette nye mål som dette er viktig for å ta kontrollen tilbake i en usikker pandemi-hverdag og oppleve mestring. Alle som har grepet sjansen og sendt inn video har grunn til å være stolte av nettopp det. Å gi seg selv nye utfordringer er et viktig bidrag til å bygge en karriere over tid, sier Grøterud.

I tabellen under kan du se fordelingen av solister på ulike instrumenter.

Instrumentgruppe for solist Andel i prosent
Stryk 47,0
Messing 20,5
Treblås 19,7
Piano 8,6
Annet 4,3

(Tekst: Marte Fillan / Senter for talentutvikling)