Ung solist − konkurranse for musikere under 25 år

Oslo-Filharmonien og Senter for talentutvikling inviterer musikere under 25 år til solistkonkurranse i juni 2021.

Oslo-Filharmonien.

Foto CF Wesenberg

Alle som har en solistkonsert på repertoaret kan søke, og vinnerne vil få spille inn denne med Oslo-Filharmonien 19. juni.

De som kan delta:
Alle musikere på solistiske instrumenter (ikke sang), født i 1996 eller senere og bosatt i Norge.

Konkurranseform:
Alle kandidater sender inn et videoopptak av seg selv med en solistkonsert/-verk de ønsker å spille med Oslo-Filharmonien.
Juryen vil plukke ut 2-4 vinnere som får fremføre sine verk med orkesteret.
Det blir inntil to prøvedager 17. og 18. juni, før opptak og eventuell konsert 19. juni.
Frist for påmelding er 3. mai
− du finner søknadsskjemaet nederst på siden.

Repertoar/innsending:
Repertoar er valgfritt. Man velger og sender inn opptak av en selvvalgt solistkonsert.
Det er mulig å sende inn kun én sats, men juryen vil da kun vurdere kandidaten ut ifra dette.
Det er ønskelig at kandidaten sender inn opptak med akkompagnement, men dette er ikke et krav. Også opptak uten akkompagnement vil bli vurdert.
Opptak av for dårlig teknisk kvalitet vil kunne bli tatt ut av konkurransen.
Innsending av video vil skje i tidsrommet 4. til 14. mai (påmelding må skje innen 3. mai via skjemaet nederst på siden). Påmeldte vil motta informasjon om hvordan en sender inn video.

Vurdering/resultat:
Juryen består av musikere og ledelse i Oslo-Filharmonien.
Juryen velger ut 2-4 kandidater som likeverdige vinnere av konkurransen. Disse blir ikke rangert.
Vinnerne får gjøre et filmopptak av sin innsendte solistkonsert sammen med Oslo-Filharmonien.
Vinnerne mottar et stipend hver på 10.000 kr.
Dersom coronasituasjonen tillater det, kan solistkonserten bli en del av konsertprogrammet i Oslo Konserthus 19. juni.

Merk:
Juryen kommer ikke til å begrunne sine valg, og juryens avgjørelse er endelig.
Oslo-Filharmonien står fritt til å velge deler av det innsendte repertoar for opptak, dersom det skulle være ønskelig.
Coronasituasjonen kan innebære andre løsninger enn det som er skissert her for å gjennomføre innspilling/konsert.

Konkurransen avholdes i samarbeid med Senter for talentutvikling.
Juryering og gjennomføring av produksjonen gjøres av Oslo-Filharmonien.

For eventuelle spørsmål ta kontakt på ungsolist@ofo.no