Vikariat i notebiblioteket

Søknadsfrist: 15. august

Varighet: 16.10.17 – 06.04.18
Stillingsstørrelse: 100%
Søknadsfrist: 15. august

Arbeidsoppgaver:
• Klargjøring og kvalitetssikring av alt notematerialet orkesteret bruker
• Scanne noter og redigere PDF-filer.
• Produksjon av øvestemmer
• Etterarbeid som sortering, pakking og arkivering av orkestersett
• Noe noteskriving/elektronisk bearbeiding av noter
• Det vil også være aktuelt å avlaste orkesterregissør med noen arbeidsoppgaver

Kompetansekrav:
• Må ha kjennskap til hvordan et profesjonelt symfoniorkester fungerer
• Må kunne ta selvstendig stilling til kvaliteten av et notemateriale 
• Må kunne lese orkesterpartitur 
• Bør ha erfaring med å lese strøk.
• Må være komfortabel med digitale verktøy

Det må påregnes noe uregelmessig arbeidstid (formiddag/kveld, avhengig av orkestrets tjeneste) og noe helgearbeid.  Arbeidsdagene er til tider svært hektiske, og vi er avhengig av stor grad av fleksibilitet i alle orkesteravdelingens funksjoner.
Opplæring vil bli gitt.

Spørsmål om vikariatet kan stilles til orkestersjef Roger Olstad på epost til roger.olstad@ofo.no eller på telefon 452 34 410.
Søknad og CV sendes på epost til roger.olstad@ofo.no