Solo Trompet

Prøvespill: 4. og 5. mars 2017
Søknadsfrist: 6. februar 2017
Tiltredelse: Etter avtale

Oppgaver:

  • J. Haydn: Trompetkonsert i Eb (spilles på Bb eller C-trompet)
  • Jolivet: Concertino, første sats/del
  • Orkesterutdrag tilgjengelig for nedlasting her.

Oppgaver i kvalifiseringsrunde 4. mars blir følgende orkesterutdrag fra det publiserte heftet:

  • Nr. 10, Mahler: symfoni #5 (hele stemmen forberedes)
  • Nr. 23 og 24, Strauss: Don Juan
  • Nr. 29, Strauss: Eine Alpensinfonie
  • Nr 34 og 35, Stravinsky: Petrusjka

Prøvespillet finner sted i Oslo Konserthus (Lille sal)

Søknadsskjema her.

Prøvespillet lørdag 4. mars blir en kvalifiseringsrunde for søkere uten relevant arbeidserfaring. Kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill etter søknadsfristens utløp.

Spørsmål vedrørende prøvespillet sendes på e-post til anders.brasetvik@ofo.no