Administrasjon

Direktør

Organisasjon

Plan, produksjon og utvikling

Kommunikasjonsavdeling

Økonomiavdeling