Administrasjon

Direktør

Orkesterdrift

Kommunikasjonsavdeling

Økonomiavdeling

Personal- og administrasjonsavdeling