Episode 4: Om Bruckner med Kjell Grønbeck

Bruckners musikk er omdiskutert og kritisert, men den lever og dyrkes som aldri før, over hele kloden. Hva er det med denne musikken? Erling E. Guldbrandsen i samtale med Kjell Grønbeck, ungdomsskolelærer, musikkviter og Bruckner-pilegrim.

Lytteklubben 1920x1010 1

Erling E. Guldbrandsen (Foto: Bård Gundersen)

Hør episoden på Spotify: Om Bruckner med Kjell Grønbeck

Hør episoden på Apple Podcasts: Om Bruckner med Kjell Grønbeck

Hør episoden på Acast: Om Bruckner med Kjell Grønbeck