Orkestersofaen: Å lese (om) klassisk musikk

Denne konserten ble spilt:

  1. Eivind Buene forfatter og komponist
  2. Monica Isakstuen forfatter
  3. Ole Robert Sunde forfatter

Forfatterne Monica Isakstuen og Ole Robert Sunde møter Eivind Buene til samtale i denne utgaven av Orkestersofaen.

Tema vil være forfatternes forhold til klassisk musikk, og ulike litterære innganger til den klassiske musikktradisjonen.

Orkestersofaen er en uformell arena for samtaler om klassisk musikk, der forbindelser mellom musikk, samfunn og historie diskuteres i en uhøytidelig atmosfære.

Gratis inngang.

Konserten inngår ikke i noe abonnement.