Gå tilbake

Tomaso Albinoni

Verk Sist fremført av Oslo Filharmonien
(203 i kjellerarkiv) 28.05.1990
Adagio 20.03.1992
Concerto á cinque, B-dur 19.11.1958
Konsert for obo og orkester nr. 2, op. 9, d-moll 26.06.1977
Konsert for obo og orkester nr. 6 09.03.1962
Sinfonia, G-dur 01.10.1974
Trompetkonsert 26.04.1985
Gå tilbake