Unge musikere

Her finner du en oversikt over våre initiativ for unge musikere.

Crescendo og Ung Filharmoni

Oslo-Filharmonien er aktiv deltaker i Crescendo, et unikt mentorprogram innen klassisk musikk som skal ruste unge talenter til å møte et internasjonalt marked. CRESCENDO omfatter tre delprogrammer som representerer ulike karriereområder innenfor det profesjonelle klassiske musikklivet i dag; Mentorprogram for unge solister, Mentorprogram for unge kammergrupper og Ung Filharmoni.

Programmet er et samarbeidsprosjekt i regi av Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien. Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge.

Sesongens konsert med Ung Filharmoni fant sted 27. oktober 2018.
Om konserten: Åm, Grieg og Sjostakovitsj

Les mer om Crescendo her: http://www.crescendo-music.no/

Samarbeid med NMH og Barratt Due

Vi samarbeider med Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt blant annet om dirigentseminarer, stipendiatordning, praksisplasser og trening for prøvespill (audition). Før Kort & klassisk-konsertene på onsdag spiller elever fra Barratt Due i Glasshuset fra kl. 18.30.

Unge ambassadører

Tilbud til musikkinteresserte mellom 18 og 25 år. Del musikkopplevelser på sosiale medier, # bildene dine, hjelp oss å spre informasjon, bli med i staben av hjelpere rundt orkesteret. Tilbake får du tilbud om konserter, du blir kjent med musikerne, kanskje får vi til noen eksklusive møter med solist/dirigent og du bygger deg et nettverk med andre musikkinteresserte på din alder. Ta kontakt på ungarena (at) ofo.no. Du kan også følge facebooksiden www.facebook.com/ungambassador

#filharmonien
#oslofilharmonien