Unge musikere

Her finner du en oversikt over våre initiativ for unge musikere.

Crescendo og Ung Filharmoni

Oslo-Filharmonien er aktiv deltaker i Crescendo, et unikt mentorprogram innen klassisk musikk som skal ruste unge talenter til å møte et internasjonalt marked. CRESCENDO omfatter tre delprogrammer som representerer ulike karriereområder innenfor det profesjonelle klassiske musikklivet i dag; Mentorprogram for unge solister, Mentorprogram for unge kammergrupper og Ung Filharmoni.

Programmet er et samarbeidsprosjekt i regi av Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien. Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge.

Sesongens konsert med Ung Filharmoni blir dessverre annerledes enn tidligere år: ettersom vi ikke kan sitte så tett på hverandre spiller ikke Filharmonien side ved side med de unge musikerne. Konserten spilles kun av Ung Filharmoni, med Filharmoniens musikere som mentorer, inspiratorer og støttespillere.

Les mer om Crescendo her:http://www.crescendo-music.no/

Samarbeid med NMH og Barratt Due

Vi samarbeider med Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt blant annet om dirigentseminarer, stipendiatordning, praksisplasser og trening for prøvespill (audition). Før Kort & klassisk-konsertene på onsdag spiller elever fra Barratt Due i Glasshuset fra kl. 18.30. (dette er satt på vent ift koronarestriksjoner)

SATS

I samarbeide med Musikk på Majorstuen har vi startet et prosjekt der formålet er å stimulere unge komponisttalenter til å skrive for orkester og bidra til å bygge bro mellom teori og praksis i musikkopplæringen.

Unge ambassadører

Tilbud til musikkinteresserte mellom 18 og 25 år. Del musikkopplevelser på sosiale medier, # bildene dine, hjelp oss å spre informasjon, bli med i staben av hjelpere rundt orkesteret. Tilbake får du tilbud om konserter, du blir kjent med musikerne, kanskje får vi til noen eksklusive møter med solist/dirigent og du bygger deg et nettverk med andre musikkinteresserte på din alder. Ta kontakt på ungarena (at) ofo.no.

#filharmonien
#oslofilharmonien