Unge musikere

Her finner du en oversikt over våre initiativ for unge musikere.

Crescendo og Ung Filharmoni

Oslo-filharmonien er aktiv deltaker i Crescendo, et unikt mentorprogram innen klassisk musikk som skal ruste unge talenter til å møte et internasjonalt marked.

CRESCENDO omfatter tre delprogrammer som representerer ulike karriereområder innenfor det profesjonelle klassiske musikklivet i dag; Mentorprogram for unge solister, Mentorprogram for unge kammergrupper og Ung Filharmoni.

Programmet er et samarbeidsprosjekt i regi av Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-filharmonien. Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge.

Samarbeid med NMH og Barratt Due

Vi samarbeider med Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt blant annet om dirigentseminarer, stipendiatordning, praksisplasser og trening for prøvespill (audition).

Før Kort & klassisk-konsertene på onsdag spiller unge talenter fra Barratt Due i Glasshuset fra kl. 18.30.

SATS

I samarbeide med Musikk på Majorstuen har vi startet et prosjekt der formålet er å stimulere unge komponisttalenter til å skrive for orkester og bidra til å bygge bro mellom teori og praksis i musikkopplæringen.

Unge ambassadører

Dette er et tilbud til musikkinteresserte mellom 18 og 25 år. Del musikkopplevelser på sosiale medier, # bildene dine, hjelp oss å spre informasjon, bli med i staben av hjelpere rundt orkesteret. Tilbake får du tilbud om konserter, du blir kjent med musikerne, kanskje får vi til noen eksklusive møter med solist/dirigent og du bygger deg et nettverk med andre musikkinteresserte på din alder. Ta kontakt på ungarena (at) ofo.no.

#filharmonien
#oslofilharmonien