Glemte jenter

Hvor er alle damene i musikkhistorien, finnes det ingen kvinnelige komponister? Joda, det finnes mange. Her får du bli kjent med flere av dem og vite noen av grunnene til at de ofte har blitt oversett.

Hør Beate fortelle om kvinnelige komponister i historien.

Film: Bård Gundersen (Gundersenogmeg

Likestilling i Norge

A. Lag en historisk oversikt hvor de viktigste likestillingshendelsene finner sted. Stikkord: statsborgerskap, giftemål, navnelov (ved giftemål), stemmerett, likelønn, mønsterplan for grunnskolen, likestillingsloven, barnehager, odelsrett, svangerskapspermisjon etc.

B. Kjenner du til noen områder hvor vi ikke har kommet langt nok ift likestilling? Diskuter i klassen. Er dere enige?

C. Lag en liste over jobber som har kjønnsdiskriminerende titler. Lag alternative titler.

D. Skriv et innlegg hvor du argumenterer for eller imot at vi har et likestilt samfunn. Kom med eksempler og forslag til tiltak.

E. Diskuter kjønnskvotering. Når ble det innført? På hvilke områder finner vi det? Hva synes dere om tiltaket?

F. Skriv en kort tekst om 8. mars. Under hvilken parole/for hvilken sak ville du gått i tog eller vært villig til å demonstrere? Hvis du ikke kommer på noen temaer/saker, kan du ta et historisk tilbakeblikk og se om du finner noen områder som engasjerer deg.

Her kan du lese mer (Store Norsk leksikon)

Musikkspørsmål til filmen

A. Nevn noe av det du tror er de viktigste grunnene til at kvinner har vært hindret i å komponere?

B. Velg ut en av komponistene i filmen og skriv en minibiografi. Når og hvor levde hun, hva slags musikk komponerte hun? Lytt på musikken hennes. Beskriv gjerne et musikkeksempel med ord. Spilleliste finner du her. Finn ut mer om hva som stod i veien for hennes virke som komponist.

C. I filmen nevnes en norsk kvinnelig komponist, Pauline Hall. Skriv en tekst om hennes liv og virke, og hva hun har betydd for norsk klassisk musikk.

Til info: Oslo-filharmonien pleier ikke å bruke benevnelsen kvinnelig komponist. Vi skriver heller ikke mannlig komponist.

(Kvinnelige) komponister i dag

I dag har kvinner helt andre muligheter enn før. Vi lever i en tid der ordet komponist brukes om både kvinner og menn. Det er lenge siden noen mente at kvinner ikke er like gode komponister som menn.

Therese Birkelund Ulvo er en av våre nålevende komponister. I filmen snakker hun om livet som komponist og hvilke utfordringer nålevende komponister har. Se filmen og hør selv.


Hør Therese Birkelund Ulvo fortelle om livet som komponist i dag.

Youtube Oslo Philharmonic


A. Hva sier hun om det å jobbe som komponist? Hvordan jobber hun og hvor henter hun inspirasjon fra?

B. I filmen snakker hun om hvilke utfordringer nålevende komponister har. Skriv en argumenterende tekst som kan passe i en avis. I teksten skal du argumentere for likestilling i musikklivet, og at nålevende komponister må spilles mer. Legg vekt på å få fram hvorfor dette er viktig.

C. Hør på musikken på spillelista under. Her er det musikk skrevet av kvinnelige komponister som ikke lenger lever, og musikk skrevet av nålevende komponister. Hvordan hører man at noe musikk er skrevet for lenge siden, og annen er skrevet i dag? Velg deg for eksempel ut et verk fra gammel tid, og et fra vår tid. Da er det lettere å høre forskjell.

Spilleliste, trykk her!


LÆR OM KOMPONISTEN

Therese Birkelund Ulvo er bergenser og født i 1982. Musikken hennes er ofte inspirert av andre kunstfelt, som film, tekst og lydkunst. Hun har også et nært forhold til norsk folkemusikk. Men mest av alt er hun bare utrolig interessert i lyd - og spesielt lyden av orkesteret.

Hør Oslo-Filharmonien spille Ulovs verk In the Cage.

Oslo Konserthus 27. september 2019. Dirigent Vasily Petrenko.

Youtube Oslo Philharmonic