Skoleoppgaver

Trenger du hjemmeoppgaver til elevene dine? Vi har laget oppgaver i musikkfaget. Alle inneholder lytteeksempler og noe gøy å gjøre. Noen av dem er koblet med andre fag. Nettsidene med oppgaver kan enkelt sendes som lenker til elevene. Oppleggene er tilpasset ulike klassetrinn og kompetansemål. Flere oppgaver kommer!

Oppgaver 1.-4. trinn

Oppgaver 5.-7. trinn

Oppgaver 8.-10. trinn