Skoleoppgaver

Trenger du oppgaver i musikk til elevene dine? Vi har laget skoleopplegg i musikkfaget. Mange er kombinert med andre fag, de fleste oppgavene inneholder lytteeksempler og noe gøy å gjøre. Nettsidene med oppgaver kan enkelt sendes som lenker til elevene. Oppleggene er tilpasset ulike klassetrinn og kompetansemål.

Skoleoppgaver 1. til 4. trinn

Her finner du oppgaver for elever fra 1. til 4. trinn. De er tilpasset kompetansemål i den kommende lærerplanen. Flere kombinerer musikk med andre fag.

Se oppgavene

Skoleoppgaver 5. til 7.trinn

Her finner du oppgaver for elever fra 5. til 7. trinn. De er tilpasset kompetansemål i den kommende lærerplanen. Flere kombinerer musikk med andre fag.

Se oppgavene

Skoleoppgaver 8. til 10.trinn

Her finner du oppgaver for elever fra 8. til 10. trinn. De er tilpasset kompetansemål i den kommende lærerplanen. Flere kombinerer musikk med andre fag.

Se oppgavene