Skoleelever

Håvard Tjora forteller femteklassinger om forholdet mellom matematikk og musikk under skolekonsert vinteren 2017.

Her finner du en oversikt over vårt tilbud til skoleelever.

Studiebesøk med omvisning

Skoleelever, kulturskoleelever, skoleorkestre og andre interesserte kan komme til oss på besøk. Man får en liten innføring i musikken, lytter til orkesteret og går etterpå en runde backstage i Konserthuset. Dette er et gratistilbud og gjøres på utvalgte dager/uker/perioder. Ta kontakt på epost: ungarena [at] ofo.no så finner vi en tid som passer for både dere og oss.
Oppmøte ved sceneinngangen.

Skolekonserter 5. trinn

Hver sesong arrangerer Oslo-Filharmonien skolekonserter for alle femteklassinger i Oslo gjennom. Dette er et samarbeid med Den kulturelle skolesekken og påmelding gjøres gjennom dem. Tilsammen kommer det over 6500 elever til oss på disse konsertene. Tema og innhold varierer fra år til år, og skolene får tilgang på informasjonsmateriell, nyttige tips, veiledning og annet relevant stoff på Dks sine sider.
Møt opp i god tid, slik at dere får en fin plass i salen. Slå av mobiltelefonen og gå på toalettet før konserten starter, da er du med på å gjøre dette til en fin opplevelse for alle i salen.

Skolekonserter videregående

Hver sesong arrangerer Oslo-Filharmonien skolekonsert for de eldste elevene i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Konserten er vanligvis på en torsdag kl 10.00. Påmelding gjøres gjennom Dks.

Skolene får tilgang på informasjonsmateriell, nyttige tips, veiledning og annet relevant stoff på Dks sine sider. Møt opp i god tid, slik at dere får en fin plass i salen. Slå av mobiltelefonen og gå på toalettet før konserten starter, da er du med på å gjøre dette til en fin opplevelse for alle i salen.

Hashtag gjerne bildene du tar: #filharmonien eller #oslofilharmonien