Skolekonserter

Her finner du en oversikt over vårt tilbud til skoleelever.

Hver sesong arrangerer Oslo-filharmonien skolekonserter for alle femteklassinger i Oslo gjennom. Dette er et samarbeid med Den kulturelle skolesekken og påmelding gjøres gjennom dem. Tilsammen kommer nesten 7000 elever til Oslo Konserthus på disse konsertene. Tema og innhold varierer fra år til år, og skolene får tilgang på informasjonsmateriell, nyttige tips, veiledning og annet relevant stoff på Dks sine sider.

Møt opp i god tid, slik at dere får en fin plass i salen. Slå av mobiltelefonen og gå på toalettet før konserten starter, da er du med på å gjøre dette til en fin opplevelse for alle i salen.

Årets skolekonsert

Musikkens univers

Skolekonsert for 5. trinn

Sammen med fysiker Andreas Wahl drar vi på en musikalsk-vitenskapelig reise fra tidenes begynnelse og frem til i dag, fra konsertsalen og ut i universet.

Andreas Wahl og Oslo-filharmonien har laget en utforskende konsert om lyd, luft, universet og vårt eget øre. Hva skjer i det indre øret når vi lytter? Kan man se lydbølger? Konserten gir elevene et fascinerende innblikk i sammenhengene mellom musikk og naturfag.

Skolekonserter videregående

Hver sesong arrangerer Oslo-filharmonien skolekonsert for de eldste elevene i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Dette er ofte en generalprøve på torsdag formiddag. Påmelding gjøres gjennom DKS.

Skolene får tilgang på informasjonsmateriell, nyttige tips, veiledning og annet relevant stoff på DKS sine sider. Møt opp i god tid, slik at dere får en fin plass i salen. Slå av mobiltelefonen og gå på toalettet før konserten starter, da er du med på å gjøre dette til en fin opplevelse for alle i salen.

Hashtag gjerne bildene du tar: #filharmonien eller #oslofilharmonien

Skolenes sangdag 2023

Oslo-filharmonien og Musikk i Skolen inviterer alle landets barneskoler til fellessang. Tusen elever vil delta i Konserthuset, og elevene på din skole kan følge sendingen og synge med. Orkesterets dirigent vil også dirigere alle elevene rundt om i landet, og teksten til sangene vil komme opp på skjermen, så dere trenger ingen kopier eller sangbøker.

Sendingen starter kl. 11.00 og varer i ca. 45 minutter.

Det er gratis å delta, påmelding via Skolenes sangdag. Der finner du også sangene med tilhørende lydspor og koreografier, samt lenke til livestreaming når det nærmer seg.

Studiebesøk med omvisning

Skoleelever, kulturskoleelever, skoleorkestre og andre interesserte kan komme til oss på besøk. Man får en liten innføring i musikken, lytter til orkesteret og går etterpå en runde backstage i Konserthuset. Dette er et gratistilbud og gjøres på utvalgte dager/uker/perioder. Osloskolene melder seg på via DKS. Andre tar kontakt på e-post: ungarena@ofo.no så finner vi en tid som passer for både dere og oss. Oppmøte ved sceneinngangen.