Skolekonserter

Bilde fra skolekonsert med konferansier Håvard Tjora

Håvard Tjora forteller femteklassinger om forholdet mellom matematikk og musikk under skolekonsert vinteren 2017.

Her finner du en oversikt over vårt tilbud til skoleelever.

Skolekonserter 5. trinn
Pga koronasituasjonen blir skolekonserten 2021 en digital produksjon av Musikkens univers. Skolene vil få tilgang via Dks i april. Hvis du vil forberede deg i god tid, kan du snart finne skoleopplegg her, men konserten må du vente med til april.

________________________________________________________________________________________________________

Hver sesong arrangerer Oslo-Filharmonien skolekonserter for alle femteklassinger i Oslo gjennom. Dette er et samarbeid med Den kulturelle skolesekken og påmelding gjøres gjennom dem. Tilsammen kommer nesten 7000 elever til Oslo Konserthus på disse konsertene. Tema og innhold varierer fra år til år, og skolene får tilgang på informasjonsmateriell, nyttige tips, veiledning og annet relevant stoff på Dks sine sider.
Møt opp i god tid, slik at dere får en fin plass i salen. Slå av mobiltelefonen og gå på toalettet før konserten starter, da er du med på å gjøre dette til en fin opplevelse for alle i salen.

Disse konsertene blir formidlet til skolene gjennom Dks.

Skolekonserter videregående

Hver sesong arrangerer Oslo-Filharmonien skolekonsert for de eldste elevene i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Dette er ofte en generalprøve på torsdag formiddag. Påmelding gjøres gjennom Dks.
Skolene får tilgang på informasjonsmateriell, nyttige tips, veiledning og annet relevant stoff på Dks sine sider. Møt opp i god tid, slik at dere får en fin plass i salen. Slå av mobiltelefonen og gå på toalettet før konserten starter, da er du med på å gjøre dette til en fin opplevelse for alle i salen.

Hashtag gjerne bildene du tar: #filharmonien eller #oslofilharmonien
1 konsert på formiddagen.

2021: Pga koronasituasjonen er det usikkert når dette gjennomføres.

Skolenes sangdag 2021, 12. mai

Oslo-Filharmonien og Musikk i Skolen inviterer alle landets barneskoler til fellessang. Tusen elever vil delta i Konserthuset, og elevene på din skole kan følge sendingen og synge med. Orkesterets dirigent vil også dirigere alle elevene rundt om i landet, og teksten til sangene vil komme opp på skjermen, så dere trenger ingen kopier eller sangbøker. Sendingen starter kl. 12.00 og varer i ca. 45 minutter.

Lenke til livestreaming kommer på Skolenes sangdag.
Der finner du også sangene med tilhørende lydspor og koreografier.
Det er gratis å delta, påmelding via Musikk i Skolen

Studiebesøk med omvisning

Skoleelever, kulturskoleelever, skoleorkestre og andre interesserte kan komme til oss på besøk. Man får en liten innføring i musikken, lytter til orkesteret og går etterpå en runde backstage i Konserthuset. Dette er et gratistilbud og gjøres på utvalgte dager/uker/perioder. Osloskolene melder seg på via Dks. Andre tar kontakt på epost: ungarena [at] ofo.no så finner vi en tid som passer for både dere og oss. Oppmøte ved sceneinngangen.