Musikk og norsk - oppgaver

Musikk og tekst henger tett sammen. Oppdag hvordan og prøv selv.

Musikk og norsk lise

Melodi, rytme og tempo i lyrikk

A. Les følgende dikt høyt for hverandre. Er det en melodi og rytme der? Kommer ordene i jevnt tempo? Påvirker enkeltord, strofer og budskap hvordan dere bruker stemmen?

Plastblomst av Yahya Hassan

Lykke av Inger Hagerup

Det vanskeligste av Hans Børli


B. Finn musikk du synes passer til diktene. Hva skjer med måten du leser det på? Endrer det karakter, endrer du tempo eller dynamikk? Reflekter rundt ha som skjer med opplevelsen av diktet. Forsterker musikken teksten, eller tar musikken overhånd slik at du ikke får med deg teksten? Hvilke grep må tas i tilfellet?

Tips:

Hør Fredsrik Høyer lese diktet sitt Gi slipp. Høyer eksperimenterer mye med rytme, melodi, tempo og timing. Språklig bruker han både rim og alliterasjon. Diktene hans er ofte som små historier. Han har i flere år jobbet tett med musikere for å finne nye og spennende måter å framføre diktene sine på. I Høyers framførelser utfyller tekst og musikk hverandre. Se her.


Musikk og tekst

Komponister har latt seg inspirere av dikt. Det har blitt til vakker musikk.

A. Les det korte diktet av Salvatore Quasimodo. Hvordan skal det tolkes?


Og med ett er det aften
av Salvatore Quasimo
Enhver står alene på jordens hjerte
gjennomboret av en solstråle
– og med ett er det aften.


B. Den norske komponisten Arne Nordheim lot seg inspirere av dette diktet da han komponerte verket Nachruf. Hør på musikken. Du finner den her. Verket ligger nederst på spillelista.

Hva er det med musikken som gjør at det passer teksten? Hvilke musikalske virkemidler har komponisten brukt? Går det i dur, moll, er tempoet hurtig eller langsomt, er det dissonanser i verket, er det harmonisk eller kanskje begge deler? Hvilke instrumenter spiller og hvordan? Klarer du å beskrive hva som skjer og hvilken virkning det har?

I denne filmen kan du høre om ulike musikalske virkemidler.

Video: I dur og moll − hva gjør musikk med deg?

Klikk for å spille av video

I dur og moll. Hva gjør musikken med deg?

Youtube: Oslo Philharmonic

Kreativ skriving og musikk

Hør hvordan skuespilleren plasserer ordene i forhold til musikken i Lyset er det eneste som er svart.

A. Skriv et kort eventyr. Husk at du må ha en åpning, et høydepunkt og en avslutning. Et eventyr har en protagonist (en hovedkarakter), denne møter gjerne en hindring som hen må overvinne, dette utgjør høydepunktet. Hvem eller hva møter vedkommende på veien? Finnes det en hjelper? Hvordan slutter eventyret ditt?

Gjør det kort og enkelt uten for mange karakterer. Da har du kontroll på fortellingen din.

B. Finn musikk som passer til eventyret ditt.

C. Øv inn teksten slik at du kan den utenat/fortelle fritt.

D. Lytt til musikken du har valgt. Hvordan skal du framføre teksten slik at musikken framhever det som skjer i fortellingen din? Og motsatt, når må du ta pause i teksten slik at musikken får stå for seg selv?


Tips:

Det er lettere å huske teksten om du har tydelige bilder i hodet. Se for deg fortellingen som en film i hodet når du skal fremføre. Da kan du tenke på disse tre tingene når du øver: Beskrivelse, handling, følelse. Handlingen er det konkrete. Det som driver fortellingen fremover. Beskrivelse er hvordan det ser ut i fortellingen din. Landskapet, hva karakteren har på seg, farger, lukt osv.

En leser lever seg mer inn i karakterene om de vet hvilke følelser de har. Blir hen redd, glad, kjenner sitring, letta eller annet? Du trenger ikke beskrive følelsene hele tiden, men det kan brukes som krydder noen steder i fortellingen. Forfattere bruker gjerne ikke ordene for de konkrete følelsene. De beskriver dem med andre ord. Det forsterker leserens opplevelse. Eksempel: hun ble redd - svettedråpene fra pannen sved i øynene.

Video: Lyset er det eneste som er svart / Impromptu / Franz Schubert

Klikk for å spille av video

Hør hvordan ordene plasseres helt bevisst.

Youtube: Oslo Philharmonic