Lytte-tegne-lek

Kan du høre hvilken sang som spilles? Lytt til melodien og tegn det sangen handler om!

Fargelegging Ill

A. Lytt til sangene og tegn det den handler om. Du har 1 minutt per sang. Klokken viser tiden mens du tegner. Dette er ingen konkurranse, men en lyttelek. Du gjør så godt du kan. Du kan fargelegge og gjøre tegningene ferdig etter filmen er slutt.

B. Velg ut den tegningen du er mest fornøyd med. Fargelegg den. Kanskje du også skal tegne gress, trær, sol og liknende?

C. Hva heter sangene du hørte? Lag en liste.


Dersom du vil tegne mer kan du be en voksen sette på musikk som de hørte på da de var like gamle som deg. Tegn til den musikken:-)