Hvordan gjennomføre økt i kreativ skriving? Nobellum

Målet med øvelsene nedenfor er å komme i skrivemodus. De skal sprutskrive uten å tenke for mye. Hvis man tenker for mye, kommer ofte sperrene som hindrer skrivemuskelen. Tekstene skal være spontane, og trenger ikke redigeres. Dette senker terskelen for å lese høyt for hverandre.

Du trenger ikke gjennomføre alle øvelsene.

For å få elevene i skrivemodus

 • Les utdrag fra Natten av Elie Wiesel og diktet Jeg har våket av Gunvor Hofmo for å inspirere dem. Se lenker nedenfor.
 • Sørg for at elevene har ett blankt ark og en penn/blyant på pulten.
 • Be dem være stille, lukke øynene og slappe av så mye de klarer. La dem sitte slik i ett minutt. Spill eventuelt musikk for dem. Spilleliste med musikken i Nobellum finner du under.
 • Be dem åpne øynene. Be dem skrive hva de vil på arket, men at teksten skal inneholde ordene blodrød, feber og reise. Gi dem 3-5 minutter. Opplys om at de har kort tid, men ikke trenger å bli ferdige eller stresse.
 • La noen av elevene lese teksten sin høyt for de andre.
 • Gi elevene et nytt blankt ark.
 • La dem igjen lykke øynene og slappe av. Hvis ett minutt er lenge, la dem sitte i 30 sekunder. Spill eventuelt musikk for dem.
 • Be dem åpne øynene. Be dem skrive en tekst der minst tre setninger begynner med "Jeg er..." Gi dem 3-5 minutter skrivetid.
 • Be elevene rive av en bit av arket. På lappen skriver de ned ett ord. Lappen gis til sidemannen. På ditt klarsignal åpner de lappen og begynner å skrive. Teksten skal inneholde ordet de har fått. 3-5 minutter skrivetid.
 • Be noen lese, eventuelt alle. Be dem si hvilket ord de fikk.
 • Be elevene skrive en tekst om hva de føler uten å bruke de vanlige følelsesordene glad, sint, frustert, trist osv. 3-5 minutter skrivetid.
 • Hvis du tenker at de ikke bør/eller vil lese høyt, trenger du ikke be om det.

Skriveoppgaver til Nobellum

 • Sett på musikken i Nobellum. Be elevene om å skrive en tekst som skal enten har tittelen "Toget" eller "Til deg min venn". Gi dem 15 minutter. Teksten trenger ikke være lang. De kan begynne å redigere hvis de får tid.
 • Gi dem tid, enten hjemme eller på skolen, til å redigere og ferdigstille.
 • Finn en tid der de leser tekstene sine for hverandre.

Natten av Elie Wiesel finner du her. Les fra midt på side 38 "Aldri vil jeg glemme" til og med første setning på side 39.

Jeg har våket finner du på side 100 her. Les hele. Eventuelt bare siste vers.

Spilleliste Nobellum, klikk her