Skolenes sangdag 2019

Skoleelever over hele landet synger med Oslo-Filharmonien.

Gruppa 4everU vant MGP jr. 2018 og opptrer i år på Skolenes sangdag.

På slutten av skoleåret 2018/19 inviterer Musikk i Skolen og Oslo-Filharmonien igjen alle landets barneskoler til fellessang. 

Tusen elever vil delta i Konserthuset, og elevene som ser fra skolene kan følge sendingen og synge med. Orkesterets dirigent vil også dirigere elevene i de tusen saler rundt om i landet, og teksten til sangene vil komme opp på skjermen, så elevene trenger ingen kopier eller sangbøker.

Sendingen starter kl. 12.00 og varer i ca. 45 minutter.

Lenke til livestreaming kommer på denne nettsiden.

Der finner du også sangene.

Sangene kan fordeles på ulike klasser eller trinn, eller hele skolen kan lære seg alle sangene til arrangementet - det bestemmer hver enkelt skole. Mange velger for eksempel å la de yngste elevene synge med på refrengene på de vanskeligste sangene. 

På Skolenes sangdag oppfordres skolene dessuten til å markere sanggleden også på andre måter - som å starte alle timer med en sang, synge for et eldresenter eller en barnehage, eller lage egne arrangementer på skolen. 

Det er gratis å delta. 

Påmelding skjer via denne lenken!

Program og andre detaljer annonseres senere.