Seks nye år som direktør for Ingrid Røynesdal

− ​Oslo-Filharmonien er et fantastisk sted å jobbe​, sier Ingrid Røynesdal, som forlenger åremålet som direktør for orkesteret frem til 2025.

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Oslo-Filharmoniens direktør Ingrid Røynesdal.

Foto Fred-Olav Vatne

− Et enstemmig styre mener Ingrid Røynesdal gjør en utmerket jobb som leder av Oslo-Filharmonien, og vi har derfor fornyet hennes åremål med seks nye år, sier Oslo-Filharmoniens styreleder Kristin Skogen Lund i en kommentar til forlengelsen.

Åremålet som direktør i Oslo-Filharmonien varer i seks år, og forlengelse må avklares senest et år på forhånd. Ingrid Røynesdals første åremål utløper 1. august 2019, samtidig med at orkesterets jubileumssesong begynner. Hensynet til stabilitet rundt jubileet var en av grunnene til at styret valgte å avklare stillingen så tidlig:

−  Gitt viktige begivenheter som 100-årsjubileet i 2019/2020 og arbeidet for et nytt konserthus er det nå både riktig og viktig å ha kontinuitet i lederskapet en stund frem i tid, sier Kristin Skogen Lund.

− Vi går inn i en veldig spennende tid

− Jeg er veldig glad for styrets tillit, sier Ingrid Røynesdal om forlengelsen.

− Oslo-Filharmonien er et fantastisk sted å jobbe, og vi går inn i en veldig spennende tid de nærmeste årene.

Ingrid Røynesdal begynte som Oslo-Filharmoniens direktør høsten 2013. Hun kom fra stillingen som direktør ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen.