Oslo-filharmoniens administrerende direktør slutter

Etter 10 år i Oslo-filharmonien har Ingrid Røynesdal sagt opp sin stilling som administrerende direktør for å ta over som direktør ved Nasjonalmuseet.

Skrevet av Liv-Randi Holann

Adm. direktør Ingrid Røynesdal

Foto Rune Bendiksen

Røynesdal tiltrer sin nye stilling ved Nasjonalmuseet 1. oktober.

– Oslo-filharmonien er en arbeidsplass man blir veldig glad i, så det er utvilsomt vemodig å skulle forlate den. Vi har en av de mest etterspurte sjefdirigentene i verden, en fantastisk internasjonal posisjon, strålende turnéer foran oss og en veldig bra publikumssituasjon i Oslo. Organisasjonen er med andre ord godt rustet for fremtiden, og etter ti år som leder er det naturlig å gi stafettpinnen videre, sier Røynesdal.

Røynesdal har gjennom sine år i Oslo-filharmonien hatt et spesielt sterkt engasjement for utviklingen av et nytt konserthus på Filipstad, og forsikrer at dette arbeidet vil bli fulgt opp videre.

– Jeg har vært veldig opptatt av at alt arbeidet vi har gjort skal kunne videreføres uten meg. Det er en svært kompetent organisasjon jeg forlater, så jeg er trygg på at dette blir ivaretatt på best mulig måte. Oslo trenger virkelig et løft for musikkfeltet og fundamentet for konserthus-prosjektet er veldig godt, sier Røynesdal.

Oslo-filharmoniens utviklingen de siste 10 årene har vært stor og orkesteret har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt. Orkesteret har mottatt flere Spellemannpriser og Oslo bys kulturpris, samt hatt en stor internasjonal turnévirksomhet med strålende anmeldelser. Orkesteret hadde også svært høy aktivitet gjennom pandemien og mottok NPU-prisen for sitt innovative arbeid gjennom denne tiden.

– Ingrid har gjort en aldeles formidabel innsats som leder av Oslo-filharmonien gjennom mange år, noe resultatene med all tydelighet viser. Hun vil bli dypt savnet, men vi ønsker henne all mulig lykke til videre. Det er hyggelig at en annen kulturinstitusjon nå kan nyte godt av hennes unike lederegenskaper, sier styreleder Kristin Skogen Lund.