Oslo-Filharmonien ble Årets Fornyer

Oslo-Filharmonien mottok mandag Norsk Publikumsutviklings fornyerpris for sin digitale satsing under pandemien.

NPU-pris

Representanter for Oslo-Filharmonien med NPU-prisen for Årets Fornyer: Utviklingssjef Lars Petter Hagen, direktør Ingrid Røynesdal og kommunikasjonssjef Liv Beate Skavdahl. (Foto: Torstein Lund Sperstad)

NPU-prisen, som deles ut årlig av Norsk Publikumsutvikling, ble delt ut på Rommen Scene mandag 14. juni. Vanligvis deles det ut fire priser, men siden mange av kunst- og kulturinstitusjonene som er aktuelle for prisen har holdt stengt hele eller deler av året, ble ikke prisene for "Øker" og "Forsterker" delt ut denne gangen.

De to prisene som ble utdelt var "Utvider" og "Fornyer". Det Norske Teatret ble kåret til Årets Utvider for "det langsiktige, strategiske, og dedikerte arbeidet med å gjøre teaterkunsten relevant og tilgjengelig for personer og grupper utenfor det etablerte teaterpublikummet i hovedstaden".

Og Oslo-Filharmonien mottok altså prisen som Årets Fornyer for sitt digitale tilbud under pandemien. Dette er juryens begrunnelse:

Under pandemien har mange kulturaktører benyttet digitale kanaler og utforsket hvilke muligheter det åpner for – både for å opprettholde kontakten med sitt eksisterende publikum, men også for å nå ut til nye grupper. Noen har i større grad enn andre tenkt nytt rundt formidling av sin kunstform, og gjort en grundig jobb for å utvikle nyskapende innhold på det digitale formatets premisser. OFO utmerket seg i så måte.

Gjennom en fremoverlent ledelse, og en sterk vilje i hele organisasjonen til å teste ut nye konsepter, har de gjennom flere prosjekter brutt ned barrierer som nye publikummere kan oppleve i møte med kunstmusikken. De har tatt utfordringene på alvor, og skapt engasjerende innhold av høy kunstnerisk kvalitet og gjerne med overraskende koblinger og ambassadører.

Arbeidet har gitt imponerende resultat bl.a. med en stor økning i følgere på sosiale medier, der gjennomsnittsalderen er mye lavere enn blant de vante konsertgjengerne. Juryen berømmer hvordan et stort tradisjonelt orkester klarte å omstille seg på så kort tid, og tok nye grep for å nå bredere ut.

Du kan lese mer om prisen her: NPU-prisen: Her er årets vinnere!