Oslo-Filharmonien svarer om Uran 235

Den planlagte urfremførelsen av Bjørn Fongaards verk Uran 235 i 1965 har nylig blitt gjenstand for debatt på musikknettstedet Musikkultur.no. Her kan du lese Ingrid Røynesdals svar til Frøydis Ree Wekre.

Ingrid Røynesdal

Foto: Rune Bendiksen

Her finner du svaret fra Ingrid Røynesdal: Uran 235-myten: – Vi gleder oss over at verket eksisterer