Oslo-Filharmonien svarer om Uran 235

Den planlagte urfremførelsen av Bjørn Fongaards verk Uran 235 i 1965 har nylig blitt gjenstand for debatt på musikknettstedet Musikkultur.no. Her kan du lese Ingrid Røynesdals svar til Frøydis Ree Wekre.

Foto Rune Bendiksen

Her finner du svaret fra Ingrid Røynesdal: Uran 235-myten: – Vi gleder oss over at verket eksisterer