Mariss Jansons-stipend til bratsjister og slagverker

Årets Mariss Jansons-stipend tildeles slagverker Terje Viken og Oslo-Filharmoniens bratsjgruppe.

Fra venstre bratsjist Catherine Bullock, slagverker Terje Viken og styrets nestleder Ane Wadd-Oseth under tildelingen av Mariss Jansons-stipendet.

Foto Fred-Olav Vatne/Oslo-Filharmonien

Mariss Jansons-stipendet ble utdelt under Oslo-Filharmoniens konsert 15. februar. Orkesterets styre hadde besluttet å dele ut to stipender for 2018:

Et stipend på kr 50.000 tildeles alternerende soloslagverker Terje Viken for et konsert- og innspillingsprosjekt sammen med Dan Styffe, Helen Benson og Elisabeth Holmertz.

Prosjektet består av verker komponert av norske og internasjonale samtidskomponister, inklusive et nyskrevet verk av Terje Viken selv.

Et stipend på kr 100.000 tildeles orkestrets bratsjgruppe for å avholde seminar med en innleid instruktør. Prosjektet skal munne ut i en eller flere konserter samt en innspilling av musikk for bratsjensemble.

Om bakgrunnen for stipendet

Da Mariss Jansons gikk av som Oslo-Filharmoniens sjefdirigent i 2002,  bekjentgjorde daværende kulturminister at regjeringen, "som en markering av hans uvurderlige innsats for orkestret og norsk musikkliv," ville stille til disposisjon et årlig beløp på kr 100.000 til et stipend i Mariss Jansons’ navn til orkestrets musikere. Stipendet skal bidra til musikernes faglige og kunstneriske utvikling.

Stipendet tildeles av Oslo-Filharmoniens styre etter innstilling fra en stipendkomité bestående av administrerende direktør, leder i Faglig råd og orkestersjef.