Lyttefest!

Når Oslo-Filharmonien feirer 100-årsjubileum, ønsker vi å bruke anledningen til å feire selve lyttingen, skriver Lars Petter Hagen, prosjektleder for jubileet.

Å lytte er å stille seg åpen, ydmyk og lærevillig, og er et utgangspunkt for gjensidig respekt mellom mennesker.

En forutsetning for å spille et instrument på et høyt nivå er å kunne lytte på et minst like høyt nivå. Et symfoniorkester består av 100 lytteeksperter, og en orkesterkonsert er en ekstremt intens lyttesituasjon, der musikere og publikum lytter til hverandre i et konsentrert felleskap.

Når vi lytter til musikk forbindes fortiden med fremtiden − gjennom øyeblikket. Det er få steder hvor begrepet "levende historie" er mer presist enn under en konsert med klassisk musikk. Når vi hører verk fra musikkhistorien opplever vi fortiden gjennom samtidens ører.

Vi har ønsket å lage et program som reflekterer orkesterets historie, men også hvordan den klassiske musikken har vært og er viktig i offentligheten − både før og nå. Orkestermusikken eksisterer ikke i noe vakuum, men i møte med publikum og de stadig nye generasjonene som lar seg begeistre av den.

For 100 år siden var en av orkesterets ambisjoner å kunne fremføre Gustav Mahlers symfonier, som krevde et større orkester enn det som fantes i Norge på den tiden. I dag er fremdeles Mahler en av både publikums og orkesterets favorittkomponister, og vi ønsker å fokusere litt ekstra på komponisten som uttalte at "symfonien må være som verden − den må omfavne alt".

Vi elsker mangfoldet i den symfoniske musikken,og verkene vi ønsker å dele med dere befinner seg i et historisk spenn fra Bach til Auerbach. Musikk er en kontinuerlig dialog mellom fortid, nåtid og fremtid og Mahler skal også ha sagt at: "Tradisjon er ikke å tilbe asken, men å vedlikeholde ilden".

Når Oslo-Filharmonien feirer 100-årsjubileum, ønsker vi å bruke anledningen til å feire selve lyttingen. Vi ønsker absolutt alle velkommen til lyttefesten!