Komponistforeningen fyller 100 år

– Vi ønsker å vise frem og feire hele bredden av musikk som skapes i Norge, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening om årets 100-årsjubileum.

Skrevet av Fred-Olav Vatne

Jørgen Karlstrøm er musiker og komponist med bakgrunn fra flere sjangre. I 2016 tok han over som styreleder for Norsk Komponistforening.

Foto Fred-Olav Vatne/Oslo-Filharmonien

I januar urfremfører Oslo-Filharmonien tre verk av norske komponister, og konsertene inngår i Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum. Torsdag 26. januar står Eirik Hegdals "Fables of the Late Early Bird" på programmet, etter konserter med ny musikk av Henning Sommerro og Jan Erik Mikalsen.

Så hva skal til for at nasjonen skal kunne holde seg med en livskraftig flora av komponister? Norsk Komponistforening ble først og fremst startet for å bedre komponistenes økonomiske kår, men det sosiale aspektet har vært sentralt hele veien, forteller foreningens styreleder Jørgen Karlstrøm:

– Det at folk møtes for å snakke om og oppleve kunst sammen, driver kunsten fremover, sier Karlstrøm.

– Komponistforeningen er en møteplass for likesinnede, der en kan diskutere fag og musikk med kolleger. Foreningen arrangerer jevnlig seminarer og skaper andre møteplasser, og har vært sentral i å etablere flere viktige norske fremføringsarenaer, både festivaler og institusjoner.

Les mer om konserten denne uka: Hegdal, Tsjaikovskij og Sibelius

– Et mangfoldig spekter

Siden oppstarten i 1917 har Norsk Komponistforening vært pådriver for en rekke av de sentrale norske musikkinstitusjonene. Når han skal oppsummere de første hundre årene er opprettelsen av TONO i 1928 det Karlstrøm er aller mest stolt av:

– TONO er en utrolig viktig institusjon i musikk-Norge. På grunn av slike selskaper rundt om i verden, er det i dag mulig for komponistene å få betalt når musikken brukes. Etableringen av faste kunstnerstipender er et annet tiltak som har gitt komponistene bedre forutsetninger for å kunne jobbe profesjonelt med musikken sin.

Noen av de viktigste kampene for foreningen fremover står om å få betalt for musikkbruk på nett:

– Noen løsninger er på plass allerede og det er i ferd med å stabilisere seg en nettøkonomi, men jeg tror ikke vi har sett slutten på utviklingen ennå. Jeg tror det er mulig å utvikle nye løsninger som er enda bedre både for brukerne og skaperne av musikk.

Men først skal foreningen feires med en rekke konserter over hele landet:

– Vi jobber for komponistene som har sitt virke i dette landet, og de utgjør et mangfoldig spekter. Vi ønsker å vise frem og feire hele bredden av musikk som skapes i Norge, avslutter Jørgen Karlstrøm.