​− Alle spør om konserthusplanene

Det er ingen tvil om hvilket tema Oslo-Filharmoniens administrerende direktør Ingrid Røynesdal får flest kommentarer og spørsmål om når hun møter musikkinteresserte i inn- og utland for tiden: Ideen om nytt konserthus på Filipstad.

Skrevet av Fred-Olav Vatne

I august i år nådde planene medias søkelys: Oslo-Filharmonien hadde sammen med eiendomsutviklerne Anders Buchardt og Petter Stordalen utarbeidet et prosjekt for bygging av nytt konserthus på Filipstad i tilknytning til et kongresshotell på tomten ved siden av. Tanken er at bygget skal finansieres, driftes og bygges av eiendomsutviklerne, og at Oslo-Filharmonien blir hovedleietaker.

− Vil tiltrekke seg høyt profilerte gjester

Ideen ble møtt med enorm interesse og stor entusiasme fra flere hold, og selvsagt også av noen kritiske røster. Bare en drøy uke etter at nyheten kom, var Ingrid Røynesdal med på åpningen av det nye konserthuset i Malmø, et av byggeprosjektene hun har latt seg inspirere av i arbeidet med Filipstad-planene.

− Folk jeg møtte under åpningen i Malmø var svært nysgjerrige på prosjektet, og de kunne dele mange positive erfaringer fra prosessen de har hatt, forteller Røynesdal.

Siden har hun opplevd en jevn strøm av spørsmål; fra ulike utenlandske aktører som setter prosjektet i sammenheng med byggeprosjekter i hjemlandet, fra akustikere som er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes for utformingen av selve salen og ikke minst fra musikere:

− Jeg snakker også ukentlig med dirigenter og solister, og alle spør om konserthusplanene. Samtlige er entusiastiske og enige om at et nytt konserthus vil tiltrekke seg enda flere høyt profilerte internasjonale gjester.

− Flere vurderer modellen vår som svært relevant

Nye konserthus er hett tema i flere europeiske storbyer. Paris åpnet sin nye Philharmonie i januar 2015, i London går debatten friskt om hvor et nytt konserthus bør ligge, og München presenterte sist uke planer for hvor de har tenkt å plassere sitt nye hus. Direktøren har også fått henvendelser fra sin egen bransje:

− Det er mange orkestre og byer rundt om i Europa som ser behovet for bedre og mer tilpassede konserthus, og flere opplever modellen vår og samarbeidet med private investorer som gjennomtenkt og svært relevant for deres situasjon. De er interessert i hvordan vi har gått fram for å få prosjektet på beina, hvilke valg vi har tatt underveis og hvorfor.

Den videre gangen i prosjektet avhenger av politisk handlekraft og samarbeid. Inntil videre kan du lese mer om prosjektet og norske og internasjonale reaksjoner på planene i denne tråden på Twitter eller se videoen som gir noen glimt av mulighetene: