History

Explore our history − search by year/theme, scroll down or click plus sign to read!

1984 Recordings

The Great Recording Success

Plateomslaget til den første Tsjaikovskij-utgivelsen på Chandos Records fra 1984.
1957 Recordings

The First Recordings

En av Oslo-Filharmoniens utgivelser fra 1950-tallet.