Klassisk søndag på MUNCH: Et lys i det blygrå mørket

Munchmuseet Concert has been played

Klassisk søndag på MUNCH: Et lys i det blygrå mørket

Musikere fra Oslo-Filharmonien spiller strykekvartetter av Maja S. K. Ratkje og Claude Debussy. Ratkje skrev Tale of Lead and Light i den mørke tiden etter 22. juli-terroren – med Beethoven som lyskilde.

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje skrev sin Strykekvartett nr. 1 – Tale of Lead and Light i 2011. Midt i arbeidet inntraff terrorangrepene 22. juli. Ratkje har skrevet om verket og dets forbindelse til Beethovens Strykekvartett nr. 7: “Etter 22. juli føltes det meningsløst å komponere, men jeg fortsatte. Den blygrå himmelen preget alle de uvirkelige bildene fra denne dagen. Dette kom til å prege verket, som tok en annen retning enn det jeg hadde planlagt. Jeg trengte et lys, og lar Beethoven skinne gjennom, ved bruk av bearbeidede sitater fra hans Op. 59 nr. 1.”

Tidlig på 1890-tallet var Claude Debussy fremdeles en nokså ukjent komponist utenfor sin omgangskrets av bohemer, komponister og kunstnere i Paris. I 1893 skrev han sin eneste strykekvartett, et av få verk han skrev i en tradisjonell musikkform. Musikken var like fullt svært utradisjonell – Debussys melodier, harmonikk og klangfarger var forfriskende annerledes enn tidligere verk innenfor sjangeren, og vakte både begeistring og bestyrtelse ved premieren. Strykekvartett i g-moll har siden blitt stående som en av de mest populære på reperoaret.

What is played

  • Maja Ratkje Strykekvartett nr. 1
  • Claude Debussy Strykekvartett i G moll

Performers

Tickets

Prices

Price groups Price
Adult 250 NOK
Senior
Student
Child 150 NOK

Munchmuseet Concert has been played