Unge musikere

Her finner du en oversikt over våre initiativ for unge musikere.

Crescendo og Ung Filharmoni

Oslo-Filharmonien er aktiv deltaker i Crescendo, et unikt mentorprogram innen klassisk musikk som skal ruste unge talenter til å møte et internasjonalt marked. CRESCENDO omfatter tre delprogrammer som representerer ulike karriereområder innenfor det profesjonelle klassiske musikklivet i dag; Mentorprogram for unge solister, Mentorprogram for unge kammergrupper og Ung Filharmoni.

Programmet er et samarbeidsprosjekt i regi av Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien. Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge.

Sesongens konsert med Ung Filharmoni fant sted i oktober 2017.

Om konserten: Crescendo med Ung Filharmoni

Les mer om Crescendo her: http://www.crescendo-music.no/

Samarbeid med NMH og Barratt Due

Vi samarbeider med Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt blant annet om dirigentseminarer, stipendiatordning, praksisplasser og trening for prøvespill (audition). Før Kort & klassisk-konsertene på onsdag spiller elever fra Barratt Due i Glasshuset fra kl. 18.30.