Vikarprøvespill for horn og trompet

Tirsdag 9. november 2021 fra kl. 14:30


HORN

Solorepertoar:

STRAUSS, RICHARD
Hornkonsert nr. 1, 1.sats

Orkesterutdrag:

BEETHOVEN, LUDWIG VAN
Symfoni nr. 8, 3. sats, 2. horn

BRAHMS, JOHANNES
Symfoni nr. 4, 1.sats, 3.horn (i C) 14 takter før bokstav D

MAHLER, GUSTAV
Symfoni nr. 1, 3.sats, 2.horn fra tall 13 - tall 15

MAHLER, GUSTAV
Symfoni nr. 3, 1.sats, 5.horn fra tall 29 - 31 & 32 - 33

SJOSTAKOVITSJ, DMITRIJ
Symfoni nr. 5, 1.sats, fra tall 17 - t.o.m første slag i fjerde takt etter tall 18

STRAUSS, RICHARD
Till Eulenspiegel, 3.horn (i D) fra Volles Zeitmas - tall 30


TROMPET

Solorepertoar:

BRANDT, VASSILY
Etude #1 fra 34 Orchestra Studies for trumpet frem til 18 takter før slutt (tilbake i C-dur).

Orkesterutdrag:

Førstetrompetstemmer
STRAVINSKIJ, IGOR
Petrusjka (1947-versjonen)
Ballerinaens dans, en takt før #134 til #139
Vals, #140 til #143

MUSSORGSKIJ, MODEST/RAVEL, MAURICE
Bilder fra en utstilling
Promenade, de første åtte takter

Andretrompetstemmer
BIZET, GEORGES
Carmen suite no. 1
Prelude (unisont med førstetrompet)

BEETHOVEN, LUDWIG VAN
Symfoni nr. 5, 4. sats, første 22 takter

Tredjetrompetstemmer
SJOSTAKOVITSJ, DMITRIJ
Symfoni nr. 5, 1. sats, fra #27 til og med første takt i #32

STRAUSS, RICHARD
Till Eulenspiegel, #36 til fire takter før #38
Påmelding pr. e-post innen tirsdag 2. november 2021 til elin.vervagen@ofo.no

Emnefelt:
Vikarprøvespill + ditt instrument

Informasjon i e-post:
Fullt navn
Adresse
Telefonnummer

MERK! Alle kandidater må skaffe noter selv.