Vikarprøvespill harpe

KORK og Oslo-Filharmonien arrangerer felles vikargodkjenningsprøvespill for harpe.

Tid: 17. november kl. 15.00

Sted: Norges Musikkhøgskole

Påmeldingsfrist: 12. november kl. 12.00

Orkestrene stiller med hver sin jury som vil høre det samme prøvespillet, men vil gjøre separate vurderinger. Kandidatene mottar sitt resultat hva hvert orkester på e-post etter at prøvespillet er over.

Oppgaver:

  • Selvvalgt romantisk/impresjonistisk verk (Spohr Fantasie, Faure Impromptu, Hindemith sonate e.l.)
  • Orkesterutdrag - nedlastning her

Påmelding pr. e-post innen fredag 12. november 2021 til anders.brasetvik(at)ofo.no

Emnefelt: Vikarprøvespill harpe

Informasjon i e-post:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Telefonnr
  • Valg av solorepertoar