Vikarprøvespill for fiolin og bratsj

Fredag 12. november 2021 fra kl. 10:00


FIOLIN

Solorepertoar:

MOZART, WOLFGANG AMADEUS
Fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5
1. sats med kandenz

Orkesterutdrag:

1. fiolin

MAHLER, GUSTAV
Symfoni nr. 10
1. sats, #20-22

MOZART, WOLFGANG AMADEUS
Symfoni nr. 39
4. sats, opptakt til takt 153 t.o.m. første slag i takt 191

2. fiolin

BARTÓK, BELA
Musikk for strengeinstrumenter, slagverk og celesta
2. sats, takt 331-396

BRUCKNER, ANTON
Symfoni nr. 9
3. sats Adagio, takt 57-64 (fra bokstav D til a tempo)


BRATSJ

Solorepertoar:

1. SATS FRA EN ROMANTISK BRATSJKONSERT:
WALTON, WILLIAM
HINDEMITH, PAUL
BARTÓK, BELA

Orkesterutdrag:

STRAUSS, RICHARD
Don Juan
1. sats, takt 1 t.o.m. 3. slag før bokstav B

MENDELSSOHN, FELIX
Midtsommernatts Drøm
Ouverture, opptakt til 2. takt i bokstav C t.o.m. 1. slag i bokstav H

SJOSTAKOVITSJ, DMITRIJ
Symfoni nr. 5
1. sats
#12 til #13 (underdivisi)
og
#15 til #17

BERLIOZ, HECTOR
Romersk karneval
Opptakt til 3. takt i tall 1 t.o.m. 4. takt i tall 4


Påmelding pr. e-post innen fredag 5. november 2021 til elin.vervagen@ofo.no

Emnefelt:
Vikarprøvespill + ditt instrument

Informasjon i e-post:
Fullt navn
Adresse
Telefonnr.
Valg av solorepertoar


MERK! Alle kandidater må skaffe noter selv.