Vikargodkjenning Bratsj

Prøvespill: 27. mars 2019 fra kl 14.00 i Oslo Konserthus, Lille sal

Orkesteret stiller med akkompagnatør til prøvespillet. Det vil ikke bli anledning til å øve med akkompagnatør på forhånd.

Oppgaver bratsj

Stamitz eller Hoffmeister: Bratsjkonsert, 1. og 2. sats (Ingen kadenser)

Orkesterutdrag (lastes ned her)


Påmelding innen 20. mars 2019 kl. 16.00.

Påmeldingsskjema her.

(skjemaet er det samme som vi bruker ved faste ansettelser og er utformet slik at ingen felter kan stå tomme. Hvis du laster opp en CV som gir en kortfattet og tydelig oversikt over relevant utdannelse og erfaring trenger du ikke gjenta informasjonen i de andre feltene i skjemaet. Bare skriv "se CV" der.)

Spørsmål vedrørende prøvespillets gjennomføring eller innhold rettes til anders.brasetvik@ofo.no